Կայքի կանոնները

 

Եթե դուք օգտվում եք Haylist.am ինտերնետային կայքից, ապա դուք պարտավորվում եք հետևել տվյալ օրենքներին և պայմաններին և համաձայն եք պատասխանատվություն կրել ձեր կողմից տեղադրված հայտարարությունների համար;
Գրանցվելուց հետո օգտատերը ստանում է էլեկտրոնային նամակ նշված էլեկտրոնային հասցեին հաստատում է այն անցում կատարելով հղումով ;
Օգտագործողը պարտավորվում է պահպանել գաղտնաբառի գաղտնիությունը և չբացահայտել այն երրորդ անձանց;
Օգտագործողը պարտավոր է անհապաղ փոխել մուտք գործելու տվյալները , եթե նա պատճառներ կան կասկածեր, ունի որ նրա գաղտնաբառը, որով նա մուտք է գործում Haylist.am կայք, բացահայտվել են կամ կարող են օգտագործվել երրորդ անձանց կողմից;
Օգտատերը, տեղադրելով հայտարարություններ ապրանքների վաճառքի կամ ծառայությունների , պարտավորվում է տեղեկատվությունը տեղադրել սույն Համաձայնագրով եւ հրահանգներով, որոնք ներկայացված են կայքում և տրամադրել ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկատվություն ապրանքի կամ ծառայության եւ պայմաններում մասին;
Օգտատերը երաշխավորում է, որ նրա կողմից առաջարկվող ապրանքները եւ ծառայությունները, հատուկ թույլտվություն, կարիք չունեն;
Օգտագործողը պարտավոր է մանրակրկիտ ստուգել իրեն կողմից տեղաբաշխված հայտարարությունը անրաժեշտության դեպում շտկել թերությունները ;
Օգտատերերին արգելվում է
Հրապարակել նույնատիպ հայտարարություններ ;
Հրապարակել հայտարարություններ, որոնց վերնագրում կամ տեքստում առկա են հեռախոսահամար, գին, կայքի հասցե;
Հրապարակել հայտարարություններ մի քանի ապրանքների և ծառայությունների միաժամանակ;
Տեղադրել հայտարարություններում հղումներ ռեսուրսների, որոնք պարունակում են վնասակար տարրեր կամ տարբեր կայքերի էջերի;
Արգելվում է տեղադրել հայտարարություններ, գովազդային բնույթի;
Արգելվում է տեղադրել հայտարարություններ, որոնք հակասում են ՀՀ օրենսդրությանը
Haylist.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված հայտարարությունների պարունակության համար, ինչպես նաև կայքի միջոցով ստացված տեղեկատվության կամ էլեկտրոնային հաղորդագրությունների համար;
Haylist.am-ը իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխել կամ հեռացնել ցանկացած հայտարարություն, եթե խախտվել են վերոհիշյալ պայմանները և դրույթները:
Տեղեկությունների եվ առաջարկություններ համար կարող եք դիմել մեզ info@haylist.am էլեկտրոնային հասցեյով: